S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

 

PREDAJŇA

 

 

 

..

 

 

 

drl, denne svietenie

 

 

 

 

 


» Reklamácie

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach

nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za

nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré

sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po

prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná

doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3

mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej

veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba

neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o

kúpe.

 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa

vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do

uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde

o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď

pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím

záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len

súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady

vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu,

ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú

kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné

vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné

neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v

záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre

kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je

povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak

dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného

výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny

výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých

prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa

reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, za predpokladu, že predmetná reklamácia nebola v

tejto lehote vybavená, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku

za nový výrobok.

 

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie

ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu

kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo

dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a

predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže

kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie

určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak

kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie

všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia

uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť

kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného

odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení

reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie

iným spôsobom.

 

Reklamácie zasielajte na adresu:

Marián Mizerák, Trenčianska Turná 890, 91321

 

Pre podanie reklamácie, vyplňte nasledujúci reklamačný formulár.

 

reklamacia
datum uplatnenia reklamácie: * img
priezvisko a meno: *
adresa: *
telfón: *
e-mail: *
reklamovaný tovar: *
dátum zakúpenia tovaru: * img
podrobný opis vady: *
Pre viac informácií kliknite.
Pre viac informácií kliknite.
Opíšte text z obrázku: *
 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDk3N